Bron en info rechten toekomend: fokkersnoorseboskatten.info

Informatie in kaart gebracht door Marie-Angelique van der Kooij:

"De weergegeven gemiddelde prijzen in de Prijsmeter zijn gebaseerd op de gegevens die we in 2020 van 42 Noorse boskat catteries mochten ontvangen.

Aan de Prijsmeter Noorse boskat kittens kunnen geen rechten worden ontleend."

(NB vanuit cattery Durathror: bij ons kunnen hier inderdaad ook geen rechten aan ontleend worden. Deze pagina is puur ter info om een globaal beeld te geven qua prijzen.)

 

Waarom een prijsmeter?

Zowel (beginnende) fokkers als kittenkopers zijn vaak zoekende als het gaat om een gemiddelde kittenprijs. Wij willen proberen om met de Prijsmeter een richtlijn te geven voor de prijzen die binnen Nederland voor een Noorse boskat kitten met stamboom worden gevraagd.

De prijs van Noorse boskat kittens met stamboom wordt door verschillende factoren beïnvloed, waardoor de prijzen tussen catteries onderling nooit helemaal te vergelijken zijn. Denk daarbij aan:

  • huisgenoot cq fokdier: wordt het kitten om mee te fokken verkocht of als huisgenootje;
  • testen ouderdieren: zijn de ouderdieren (herhaaldelijk) getest op (erfelijke) ziektes. 
  • titels ouderdieren: hebben de ouders hun sporen op shows verdiend;
  • extra kosten: zijn er voor het kitten extra kosten gemaakt zoals het BAER testen bij een wit kitten om doofheid uit te sluiten;
  • kleur: zijn de kittens van een kleur die door het marktmechanisme van veel vraag en weinig aanbod voor meer dan een andere kleur worden verkocht (zoals amber en wit);
  • kosten castratie/sterilisatie: zijn deze geheel of gedeeltelijk bij de prijs inbegrepen wanneer het kitten als huisgenootje wordt verkocht;
  • ophalen cq gebracht: wordt het kitten door de fokker zonder extra kosten bij u thuis gebracht of moet het bij de fokker worden opgehaald;
  • overige zaken zoals een ziektekostenverzekering voor bepaalde duur die vanuit de fokker wordt betaald.

Wat opviel bij de inzendingen van 2020:

Testen op erfelijke aandoeningen:

Praktisch alle fokkers testen de ouderdieren op GSD-IV en PKdef (op 3 na), 76% van de fokkers daarnaast ook op hart en nieren. Hierbij niet is gevraagd naar of dit eenmalig was of dat de fokdieren met regelmaat op hart en nieren worden gescreend.
Ruim 20% van kittens die voor de fok verkocht worden, komt uit ouders die niet op hart en nieren getest zijn.

De gemiddelde prijs voor een kitten uit via echo op hart en nieren geteste ouders ligt 30 tot 35 euro hoger dan een kitten uit ouders die hier niet op zijn getest.

Slechts twee fokkers die de gegevens inzonden testen de ouderdieren op geen enkele erfelijke ziekte, waarbij de ene fokker een marktconforme kittenprijs hanteert en de ander een substantieel lagere prijs.

Ouders met showtitels:
De prijs voor een kitten uit een cattery die fokt met ouders die (bijna) allen showtitel(s) hebben behaald, ligt gemiddeld 30 euro hoger dan voor een kitten uit een cattery die fokt met ouders zonder titels. 
Dit geldt niet voor de kleuren wit en amber, bij wit ligt die prijs gemiddeld 190 euro hoger en bij amber verrassend genoeg 20 euro LAGER.