Hypertrofische cardiomyopathie (HCM), informatie vanaf de Pawpeds site:

 

Hypertrofische cardiomyopathie is een erfelijke ziekte die katten, honden, varkens en mensen treft. Hoe het in generaties wordt doorgegeven, is nog steeds niet duidelijk ontdekt. Sinds de jaren 70 is bekend dat HCM de meest voorkomende oorzaak is van hartfalen, trombus en plotselinge dood bij katten. Er is een groot onderzoek gedaan naar Maine Coon-katten in de VS, wat aangeeft dat HCM bij deze katten lijkt te worden overgeërfd door een enkel dominant gen.

 

HCM wordt gekenmerkt door een abnormale dikte van de hartspier, voornamelijk ter hoogte van de linkerkant van het hart. Door de verdikking van de hartspier wordt het hart minder elastisch, waardoor het hart zich minder gemakkelijk kan vullen. Een tweede gevolg is dat er minder ruimte overblijft voor het bloed in de linker hartkamer, waardoor er bij elke hartslag minder bloed rondgepompt wordt dan normaal. De dikke hartspier kan turbulentie in het bloed veroorzaken of het lekken van sommige kleppen. Dit kan dan een hartruis veroorzaken, die door een dierenarts met een stethoscoop kan worden gehoord.

Katten met HCM kunnen vocht in of rond hun longen krijgen, wat kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden. Andere dieren vertonen misschien helemaal geen tekenen, maar ze kunnen plotseling dood neervallen, meestal als gevolg van een plotselinge zeer ernstige ritmestoornis. Sommige katten krijgen bloedstolsels die verlamming van de achterpoten kunnen veroorzaken.

HCM is geen aangeboren afwijking, maar een ziekte die zich heel langzaam ontwikkelt. Katten die HCM hebben, vertonen vaak geen tekenen voordat ze zes maanden oud zijn, en het kan enkele jaren duren voordat u de diagnose HCM kunt stellen. Daarom moet u een specialist meerdere keren een echocardiografisch rapport laten maken.

De Zweedse Maine Coon Cat Club heeft een HCM-gezondheidsprogramma uitgewerkt vanaf 1 januari 2004. Sinds juni 2010 wordt dit gezondheidsprogramma beheerd door PawPeds. Alle rassen zijn welkom om deel te nemen aan het programma.

 

Is er een remedie

Helaas is HCM niet te genezen, maar aangetaste katten kunnen wel met medicijnen worden behandeld. Afhankelijk van de symptomen van het dier en de toestand van het hart zullen diurectica, bèta-receptorantagonisten en / of ACE-remmers worden gebruikt.

Hoe wordt een HCM-test uitgevoerd

De kat wordt onderzocht met een echo-apparaat (echocardiografische test) waar je kunt zien of er abnormaal verdikte delen zijn, hoe het hart klopt en hoe het bloed stroomt.

Het onderzoek is pijnloos en wordt doorgaans goed verdragen door de katten. Als de kat zich ongemakkelijk voelt, is het beter om de kat een lichte verdoving (injectie) te geven, aangezien het belangrijk is dat de kat stil op de onderzoekstafel ligt.

Soms is het nodig om de kat een beetje te scheren op de plek waar hij onderzocht gaat worden. Bij andere katten werkt het heel goed door de vacht uit elkaar te spreiden zonder te hoeven scheren. Om goed contact te krijgen met de huid van de kat en ook een goed beeld van het onderzochte gebied wordt gelei gebruikt. Het onderzoek duurt ongeveer 30-40 minuten.

 

Aanbevelingen voor testen en fokken

Onderzoek toont aan dat HCM autosomaal dominant wordt overgeërfd met onvolledige penetratie en met variabele expressie in het Maine Coon-ras. Dit betekent dat het gen niet altijd zichtbaar is en dat het varieert afhankelijk van hoe vroeg de ziekte optreedt en hoe ernstig de ziekte wordt ondanks het feit dat het dominant is. Geschat wordt dat 10-15% van de Maine Coons HCM heeft.

Omdat HCM een zogenaamde progressieve ziekte is, wat betekent dat het zich in de loop van de jaren geleidelijk ontwikkelt, wordt het als moeilijker te bestrijden beschouwd in vergelijking met andere ziekten. PawPeds heeft een gezondheidsprogramma uitgewerkt dat fokkers zal adviseren om zorgvuldig hun fokdieren te selecteren om het aantal aangetaste katten in het ras in de toekomst te minimaliseren.

PawPeds heeft samen met de cardioloog en professor Jens Häggström (werkt aan de universiteit in Uppsala, Zweden) aanbevelingen opgesteld voor testen en fokken met betrekking tot HCM in het Maine Coon-ras.

Voor de Maine Coons zijn de volgende aanbevelingen uitgewerkt. Andere rassen zijn misschien beter af met iets andere aanbevelingen, maar voorlopig zijn de Maine Coon-aanbevelingen de enige die we hebben. Hopelijk krijgen we later ook meer rasspecifieke aanbevelingen voor andere rassen.

 

Aanbevelingen voor testen:

De eerste HCM-test moet worden gedaan op de leeftijd van 1 jaar en voordat de kat in een fokprogramma wordt gebruikt. Verdere tests worden jaarlijks aanbevolen totdat de kat ouder is dan 3 jaar. Daarna wordt het testen aanbevolen op de leeftijd van 5 jaar. Als het gaat om katten die erg belangrijk zijn geworden voor de algemene fokkerij of die in een bijzonder risicovolle positie verkeren (twijfelachtig testresultaat of het hebben van een naast familielid bij wie HCM is vastgesteld) Het is verstandig om later ook een test te doen, bijvoorbeeld op 8-jarige leeftijd. Houd er rekening mee dat dit slechts een algemeen standpunt is dat in elk specifiek geval afzonderlijk moet worden geïnterpreteerd.

Aanbevelingen voor de fokkerij:

Ook hier zijn de aanbevelingen een algemeen standpunt waarbij u elk specifiek geval afzonderlijk moet bekijken.

*) In deze aanbevelingen betekent 'naaste familie' broers en zussen, ouders of directe nakomelingen.

Normaal hart:
Katten met een normale hartstatus volgens een test en zonder enige naaste familie * bij wie HCM is vastgesteld, kunnen uiteraard vanuit HCM-oogpunt in de fokkerij worden gebruikt.

Gediagnosticeerd met HCM:
Katten met de diagnose HCM van welke graad dan ook mogen niet worden gebruikt voor de fokkerij.

Katten met dubbelzinnige testresultaten

Dubbelzinnig betekent dat er tijdens de HCM-test iets in het hart is aangetroffen dat niet 'normaal' is, maar op het moment van de test is het niet duidelijk of het HCM is en of het zich zou kunnen ontwikkelen tot HCM. Het betekent niet automatisch dat de kat HCM zal ontwikkelen! Dubbelzinnig betekent precies dubbelzinnig. De anomalie kan worden veroorzaakt door andere dingen, zoals hoge bloeddruk, nierinsufficiëntie of iets anders. De kat kan ook een normale variatie hebben op de 'standaard' waarden, zoals bv. De papillaire spieren kunnen wat groter zijn dan die van de gemiddelde kat. Alleen verdere tests zullen uitwijzen of dit HCM is of niet.

Katten die een dubbelzinnig testresultaat hebben gekregen, moeten als volgt worden behandeld:

Test het hart van de kat opnieuw volgens de aanbevelingen van de specialist die de kat heeft onderzocht (het is normaal dat ze de kat na 6-12 maanden weer willen zien). Als de kat bij de hertest als twijfelachtig wordt beschouwd, zijn de aanbevelingen afhankelijk van de leeftijd van de kat op het moment van de laatste test.

Dubbelzinnig, jonger dan 2 jaar:
Als de kat jonger was dan 2 jaar toen de test werd gedaan, wordt het niet aanbevolen om deze kat te gebruiken voor het fokken. In plaats daarvan wordt er nog een test gedaan als de kat ouder is dan 2 jaar.

Dubbelzinnig, 2-3 jaar:
als de kat tussen de 2-3 jaar oud was toen de test werd gedaan, kan één nest worden gepland als het absoluut noodzakelijk is, als de kat eerder geen nakomelingen heeft gehad. De andere ouder moet natuurlijk een normaal hart hebben en geen naaste familieleden * bij wie de diagnose HCM is gesteld. Deze kittens mogen voorlopig niet gebruikt worden in een fokprogramma. Dit verbod op het niet gebruiken van deze kittens voor de fokkerij kan worden ingetrokken als de ouder met een hoog risico een normaal hart heeft of nog twijfelachtig is bij een andere test op de leeftijd van 3 jaar.

Dubbelzinnig, ouder dan 3 jaar:
als de kat ouder was dan 3 jaar toen de test werd uitgevoerd, kan de kat worden gebruikt in een fokprogramma, maar mag hij alleen worden gepaard met een kat met een normaal hart en die geen naaste familieleden * heeft met de diagnose HCM.

 

Naaste familieleden van getroffen katten

Als bij een kat HCM wordt vastgesteld, wordt het volgende aanbevolen voor zijn naaste familieleden :

Naaste verwant is gediagnosticeerd met HCM, het hart is normaal bij de kat zelf als de kat jonger is dan 2 jaar:
deze katten worden niet aanbevolen voor gebruik in een fokprogramma totdat ze zijn goedgekeurd voor de fokkerij na een nieuwe test op de leeftijd van 2.

Naaste verwant is gediagnosticeerd met HCM, het hart is normaal bij de kat zelf op de leeftijd van 2-3 jaar:
Hier wordt maximaal één nest aanbevolen als de kat eerder geen nakomelingen heeft. De andere ouder zou dan een normaal hart moeten hebben en geen naaste familieleden * met de diagnose HCM. De kittens in dit nest zijn voorlopig niet aan te bevelen om mee te fokken. Deze aanbevelingen voor niet-fokken kunnen worden ingetrokken als de ouder met een hoog risico op 3-jarige leeftijd nog steeds geen tekenen van HCM vertoont.

Naaste verwant is gediagnosticeerd met HCM, het hart is normaal bij de kat zelf als de kat ouder is dan 3 jaar:
Als de kat op 3-jarige leeftijd nog steeds geen tekenen van HCM vertoont, kan de kat worden gebruikt in een fokprogramma. Hij moet echter bij voorkeur worden gepaard met een kat die een risicovrije partner is (niet dubbelzinnig of kat met een naast familielid * gediagnosticeerd met HCM).